Werkwijze

Modellen worden aan de hand van de door u aangeleverde informatie vertaald naar een 3d model. Met dit 3d model kunnen verschillende bewerkingen ondergaan worden. Zo kan het model in een eveneens 3d omgeving geplaatst worden waarna een camera standpunt wordt ingenomen voor een afbeelding. Een 3d model kan ook geplaatst worden in een werkelijke omgeving door middel van een fotomontage.
In overleg wordt een opdracht omlijnd en omschreven. Vervolgens ontvangt u tijdens de werkzaamheden regelmatig tussentijdse previews die u kunt gebruiken voor beoordeling van het proces en eventuele bijsturing.